18:50 07 Aprilie 2020
În direct
 • EUR20.13
 • USD18.64
 • RUB0.24
 • RON4.17
 • UAH0.68
Agricultură
Sa primesc un link scurt
Guvernul Moldovei - știri de ultimă oră, proiecte, reforme (212)
13810

Membrii Cabinetului de Miniștri au adoptat astăzi importante modificări la Legea cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural.

CHIȘINĂU, 25 mart - Sputnik. Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi un proiect de modificare legii care reglementează principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și a mediului rural.

Potrivit autorilor, scopul este optimizarea și eficientizarea politicii statului în domeniul subvenționării în agricultură și mediul rural, ținând cont de evoluția în sector pe parcursul ultimilor 3 ani de implementare a legii.

Astfel, principalele modificări care sunt propuse sunt:

 1. Extinderea plafonului de vârstă pentru tinerii fermieri;
 2. Completarea atribuţiilor Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
 3. Includerea modificărilor referitor la principiul de subvenționare privind
  transparența decizională a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură;
 4. Modificarea prevederilor de acordare a înlesnirilor unor categorii de beneficiari, în
  vederea încurajării domeniilor prioritare de subvenționare;
 5. Completarea legislației în vigoare cu reglementări concrete privind plățile directe,
  inclusiv beneficiarii acestora și cuantumul plăților directe;
 6. Simplificarea criteriilor speciale de eligibilitate.

Totodată, este subliniat faptul că analiza impactului de reglementare privind modificarea proiectului de lege au fost susținute de către Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător la ședințele din 4 februarie și 11 februarie 2020.

Premierul Ion Chicu a propus ca să fie creată un fond special de subvenționare pentru cei veniți din diaspora, în legătură cu situația legată de COVID-19.

”Să includeți un mecanism pentru a acorda subvenții pentru persoanele care au revenit din diasporă și investesc în sectorul agrar, așa cum avem pentru tineri, la fel să fie pentru cei care au revenit acasă în legătură cu evenimentele care se desfășoară. Și propun majorarea fondului de subvenționare pentru a încuraja activitatea lor în agricultură”, a declarat Chicu.

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Aspectul important al modificărilor la Lege ține de extinderea plafonului de vârstă pentru tinerii fermieri de la 35 la 40 ani ce se încadrează în programul de acordare a subvențiilor în avans.

A fost modificat principiul de subvenționare privind transparența decizională a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în scopul familiarizării publicului interesat cu rezultatele subvenționării în dezvoltarea agriculturii și mediului rural.

Totodată, s-au produs completări la prevederile legii privind atribuțiile Agenției, care va prezenta rapoarte semestriale autorității administrației publice centrale privind gestionarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a anului în curs, în scopul analizei procesului de subvenționare, identificării problemelor și riscurilor în acest sens.

De asemenea, în vederea stabilirii unei clarități în ceea ce privește beneficiarii plăților directe, art. 21 alin. 4 a fost expus într-o redacție nouă. Tot aici, alin. 8 a fost completat cu textul referitor la faptul că până la 50% din mijloacele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural se vor utiliza pentru plăți directe.

A fost completat articolul 22 cu referință la înlesnirile acordate unor categorii de producători agricoli, cu un nou alineat, potrivit căruia înlesnirile enumerate la alin. (1) nu vor depăși plafonul maximum de 30% din valoarea investiției eligibile.

Această modificare a fost operată reieșind din faptul că art. 22, alineatul (1) prevede plafonarea minimă de acordare a înlesnirilor, și la recomandarea Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător s-a stabilit și plafonul maxim de acordare a înlesnirilor, care nu vor depăși 30%. Un alt motiv pentru plafonarea maximă îl constituie și solicitările din partea producătorilor agricoli de majorare a înlesnirilor de până la 90-100%.

Tot aici, alin. 2 stipulează că procedura de acordare a înlesnirilor și categoriile de beneficiari vor fi aprobate prin hotărâre de guvern.

De asemenea, a fost modificat și articolul 27 alin. 2, litera f) cu privire la obligațiile solicitanților și beneficiarilor de subvenții referitoare la verificările pe teren efectuate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

În același timp, au fost simplificate criteriile speciale de eligibilitate, fiind exclusă condiția privind prezentarea certificatelor de calitate și dovada deținerii de către solicitantul de subvenții a bazei de producție a materiei prime proprii. Tot aici, a fost
completat articolul cu prevederea privind confirmarea de către solicitant a dovezii de prelucrare și/sau procesare a producției de origine autohtonă.

La art.32, alineatul (1) litera b) a fost exclus cuvîntul ”concurenței”, din considerentul că în procesul de autorizare spre plată a subvenției se respectă principiul asigurării tratamentului egal și imparțialității, adică ”primul venit - primul servit”.

Fundamentarea economică

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea surselor financiare suplimentare din bugetul de stat. Se vor utiliza doar sursele financiare aprobate pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural din legea anuală a bugetului de stat.

Тема:
Guvernul Moldovei - știri de ultimă oră, proiecte, reforme (212)

Tematic

Cosarciuc: Un miliard de lei pe an - cum sunt utilizate subvențiile în agricultură
Am ajuns la un dezastru: Ordinul premierului Chicu dat specialiștilor din agricultură
Tagurile:
Guvern, agricultură, subvenționare


Știrile Zilei